Oznámenie o určení počtu obyvateľov obce Stará Voda

                                            Obec Stará Voda 

 

                                               OZNÁMENIE

                                o určení počtu obyvateľov

                        pre voľby do orgánov samosprávy obcí

                                          15. novembra 2014 

Obec Stará Voda podľa § 16 odst. 9 a § 21 odst. 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu zverejnenia oznámenia v Obci Stará Voda je

                                                           214 obyvateľov 

 

V Starej Vode, 18.08. 2014

 

 

Nová webová stránka

Vítame vás na našej novej webovej stránke, ktorá mení design a snaží sa priniesť viac informácii v rýchlejšom čase. Aktuálne sa na vývoji a migrácii dát intenzívne pracuje, preto prosím o trpezlivosť v prípade nedostupnosti všetkých materiálov. Výpadky sa môžu týkať najmä fotografii, ktoré sa postupné nahrávajú.

Už čoskoro budú na stránke zverejnené dokumenty, ktoré vám pomôžu orientovať sa v miestnej samospráve.