Uznesenia zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Starej Vode, konaného dňa 18.09.2013

OcZ   s c h v a ľ u j e :

Uznesenie č.33/2013 – OZ:

Žiadosť o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2013/01 ROP za účelom realizácie projektu „Regenerácia centra obce Stará Voda“, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Pokračovať v čítaní: Uznesenia zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Starej Vode, konaného dňa 18.09.2013

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Starej Vode – 24.05.2013

OcZ   s c h v a ľ u j e :
Uznesenie č.15/2013 – OZ:

Prevedenie stavebných prác na budove Ocú kde sa vymenia: strešná krytina zn. KM Beta-Elegant,  latovanie, výmena žľabov, zvodov, strešného okna firmou Ľubomír Kicko. Cenová ponuka bola vypracovaná na sumu 15 807,- €. Cenové ponuky boli od 4 firiem na

5 druhy krytín. Termín dodávky bude dohodnutý pri  podpise objednávky. Pokračovať v čítaní: Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Starej Vode – 24.05.2013