Oznámenie – dotazníkový prieskum Komunitného plánu sociálnych služieb

Zverejnené
28. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
28. februára 2023 − 14. marca 2023
Kategória

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM7K8SSWNAjcZEPpIQtwyYR895IufQdB1tMYSkCjTcTDkHzA/viewform?usp=sf_link

Prílohy