Oznámenie o strategickom dokumente

Zverejnené
15. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
15. marca 2023 − 29. marca 2023
Kategória

„Stratégia rozvoja pre cestovný ruch v okrese Gelnica 2019-2027 (výhľadovo 2030)“

Detaily

Dátum uloženia:
Odberná lehota:
Miesto uloženia:
Odosielateľ:
Adresát:

Prílohy