Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Stará Voda.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 15.11.2023

Suma s DPH 348,00 €

Objednávateľ Obec Stará Voda

Objednávateľ - Sídlo Stará Voda 15, 053 34 Švedlár

Objednávateľ - IČO 00329665

Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Elektrina – dodávka a distribúcia

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 31.10.2023

Suma s DPH 35,40 €

Objednávateľ Obec Stará Voda

Objednávateľ - Sídlo Stará Voda 15, 053 34 Švedlár

Objednávateľ - IČO 00329665

Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 47259116

Prílohy

Popis

telef. poplatky

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 30.10.2023

Suma s DPH 114,00 €

Objednávateľ Obec Stará Voda

Objednávateľ - Sídlo Stará Voda 15, 053 34 Švedlár

Objednávateľ - IČO 00329665

Dodávateľ ODPADservis s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Nemcovej 4, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 51659263

Prílohy

Popis

likvidácia nebezpečných odpadov

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 30.10.2023

Suma s DPH 241,82 €

Objednávateľ Obec Stará Voda

Objednávateľ - Sídlo Stará Voda 15, 053 34 Švedlár

Objednávateľ - IČO 00329665

Dodávateľ B Brantner Nova, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Sadova 13, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 31659641

Prílohy

Popis

odvoz TKO

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 17.10.2023

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ Obec Stará Voda

Objednávateľ - Sídlo Stará Voda 15, 053 34 Švedlár

Objednávateľ - IČO 00329665

Dodávateľ Alphabet group s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 11/C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 53056043

Prílohy

Popis

licencia mobilnej aplikácie

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 4.10.2023

Suma s DPH 90,00 €

Objednávateľ Obec Stará Voda

Objednávateľ - Sídlo Stará Voda 15, 053 34 Švedlár

Objednávateľ - IČO 00329665

Dodávateľ Fantazia Centrum s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 1. mája 26, 058 01 Poprad

Dodávateľ - IČO 46822526

Prílohy

Popis

ubytovanie

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 30.9.2023

Suma s DPH 29,60 €

Objednávateľ Obec Stará Voda

Objednávateľ - Sídlo Stará Voda 15, 053 34 Švedlár

Objednávateľ - IČO 00329665

Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 47259116

Prílohy

Popis

telef. poplatky

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 30.9.2023

Suma s DPH 16,60 €

Objednávateľ Obec Stará Voda

Objednávateľ - Sídlo Stará Voda 15, 053 34 Švedlár

Objednávateľ - IČO 00329665

Dodávateľ Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 42328586

Prílohy

Popis

palivové drevo

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 29.9.2023

Suma s DPH 279,68 €

Objednávateľ Obec Stará Voda

Objednávateľ - Sídlo Stará Voda 15, 053 34 Švedlár

Objednávateľ - IČO 00329665

Dodávateľ B Brantner Nova, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Sadova 13, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 31659641

Prílohy

Popis

odvoz KO

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 29.9.2023

Suma s DPH 144,00 €

Objednávateľ Obec Stará Voda

Objednávateľ - Sídlo Stará Voda 15, 053 34 Švedlár

Objednávateľ - IČO 00329665

Dodávateľ WasteServis, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Wuppertálska 61, 040 23 Košice

Dodávateľ - IČO 54078008

Prílohy

Popis

poskytnuté služby na úseku živ.prostsr.

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 4.9.2023

Suma s DPH 2 260,00 €

Objednávateľ Obec Stará Voda

Objednávateľ - Sídlo Stará Voda 15, 053 34 Švedlár

Objednávateľ - IČO 00329665

Dodávateľ Eva Končíková

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 40106063

Prílohy

Popis

poskytnuté účtovnícke práce

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 25.9.2023

Suma s DPH 156,12 €

Objednávateľ Obec Stará Voda

Objednávateľ - Sídlo Stará Voda 15, 053 34 Švedlár

Objednávateľ - IČO 00329665

Dodávateľ Lamitec, spol. s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35710691

Prílohy

Popis

kancelárske potreby