Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Stará Voda.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dohoda 23440543 Prax pre mladých

ID: 2023/001 – Ústredie práce

21.1.2023

Začiatok účinnosti 1.2.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 20.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Stará Voda

Objednávateľ - Sídlo Stará Voda 15, 053 34 Švedlár

Objednávateľ - IČO 00329665

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Dodatok 23 k zmluve 600003V-2o zbere a odvoze komunálneho odpadu

ID: 2022/23 – NOVA

14.12.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Stará Voda

Objednávateľ - Sídlo Stará Voda 15, 053 34 Švedlár

Objednávateľ - IČO 00329665

Dodávateľ NOVA, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 31659641

Prílohy

Popis

DOHODA UPSVR 224401018

ID: 2022/22 – Ústredie práce

7.12.2022

Začiatok účinnosti 2.1.2023

Koniec účinnosti 30.6.2024

Dátum podpísania 30.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Stará Voda

Objednávateľ - Sídlo Stará Voda 15, 053 34 Švedlár

Objednávateľ - IČO 00329665

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

DOHODA 224401224

ID: 2022/21 – Ústredie práce

7.12.2022

Začiatok účinnosti 2.1.2023

Koniec účinnosti 30.6.2023

Dátum podpísania 30.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Stará Voda

Objednávateľ - Sídlo Stará Voda 15, 053 34 Švedlár

Objednávateľ - IČO 00329665

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Poistná zmluva 9489000878

ID: 2022/20 – KOOPERATIVA česko-slovenská družstevná poisťovňa

7.12.2022

Začiatok účinnosti 1.12.2022

Koniec účinnosti 30.4.2023

Dátum podpísania 28.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Stará Voda

Objednávateľ - Sídlo Stará Voda 15, 053 34 Švedlár

Objednávateľ - IČO 00329665

Dodávateľ KOOPERATIVA česko-slovenská družstevná poisťovňa, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00585441

Prílohy

DOHODA č. 22/44/054/584 UPSVR

ID: 2022/19 – Ústredie práce

28.11.2022

Začiatok účinnosti 1.12.2022

Koniec účinnosti 30.4.2023

Dátum podpísania 22.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Stará Voda

Objednávateľ - Sídlo Stará Voda 15, 053 34 Švedlár

Objednávateľ - IČO 00329665

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Odborárov 53, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

ID: 2022/18 – Janka Fabiánová

3.11.2022

Začiatok účinnosti 4.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Stará Voda

Objednávateľ - Sídlo Stará Voda 15, 053 34 Švedlár

Objednávateľ - IČO 00329665

Dodávateľ Janka Fabiánová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

ID: 2022/17 – Bernard Šomšák

3.11.2022

Začiatok účinnosti 4.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Stará Voda

Objednávateľ - Sídlo Stará Voda 15, 053 34 Švedlár

Objednávateľ - IČO 00329665

Dodávateľ Bernard Šomšák

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o zrušení vecného bremena

ID: 2022/16 – Rímskokatolícka cirkev

3.11.2022

Začiatok účinnosti 4.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Stará Voda

Objednávateľ - Sídlo Stará Voda 15, 053 34 Švedlár

Objednávateľ - IČO 00329665

Dodávateľ Rímskokatolícka cirkev, farnosť Švedlár

Dodávateľ - Sídlo , 053 34 Švedlár

Dodávateľ - IČO 31972896

Prílohy

Zmluva o dielo 2022/GA/01/028

ID: 2022/014 – STRABAG s.r.o.

33 520,39 €

10.10.2022

Začiatok účinnosti 11.10.2022

Koniec účinnosti 20.10.2022

Dátum podpísania 10.10.2022

Suma s DPH 33 520,39 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Stará Voda

Objednávateľ - Sídlo Stará Voda 15, 053 34 Švedlár

Objednávateľ - IČO 00329665

Dodávateľ STRABAG s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Dodávateľ - IČO 17317282

Prílohy

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

ID: 20228/013 – Ing. Vladimír Vaščák

450,00 €

17.8.2022

Začiatok účinnosti 1.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.6.2022

Suma s DPH 450,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Stará Voda

Objednávateľ - Sídlo Stará Voda 15, 053 34 Švedlár

Objednávateľ - IČO 00329665

Dodávateľ Ing. Vladimír Vaščák

Dodávateľ - Sídlo Olše 18, 055 01 Margecany

Dodávateľ - IČO 17151805

Prílohy

Zmluva o budúcej zmluve

ID: 2022/012 – Obec Stará Voda

16.8.2022

Začiatok účinnosti 17.8.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Marta Sýkorová

Dodávateľ Obec Stará Voda

Dodávateľ - Sídlo Stará Voda 15, 053 34 Švedlár

Dodávateľ - IČO 00329665

Prílohy