Oznámenie o určení zapisovateľa MVK pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Dátum a Čas
Nešpecifikované
Miesto
Stará Voda

Zverejnené 22. augusta 2022.
Bez úpravy .